Informacje prawne

Uwagi prawne
Używane poniżej określenie „Volvo Cars” oznacza firmę Volvo Car Corporation, jeden lub kilka podmiotów wchodzących w skład grupy Volvo Car bądź całą grupę Volvo Car, w zależności od kontekstu.

Brak gwarancji itp.

Chociaż dołożono wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej („Witryna”), jest ona udostępniana bez żadnych gwarancji i rękojmi. W żadnym wypadku firma Volvo Cars nie odpowiada przed kimkolwiek za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub innego rodzaju, wynikłe z jakiegokolwiek korzystania z Witryny lub dowolnej witryny połączonej z nią hiperłączem, w tym m.in. za utratę zysków, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę programów, utratę danych itp., nawet jeśli firma Volvo Cars została wprost poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat.

Firma Volvo Cars niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje i zapewnienia dotyczące Witryny, a także wszelkich innych witryn, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Tego rodzaju inne witryny są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a ich udostępnienie nie oznacza, że firma Volvo Cars poleca treść lub korzystanie z tych witryn lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść lub korzystanie z nich. Ponadto na użytkowniku spoczywa obowiązek podjęcia uzasadnionych środków ostrożności i zadbanie o to, aby urządzenie używane w celu uzyskania dostępu do Witryny (oraz związane z nim oprogramowanie) było chronione przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi podobnymi obiektami o szkodliwym charakterze.

Wszelkie występujące w Witrynie gwarancje i zapewnienia dotyczące produktów lub usług firmy Volvo Cars kupowanych lub wykorzystywanych przez użytkownika będą podlegać warunkom uzgodnionym w umowie dotyczącej takich produktów lub usług.

Informacje w Witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte w Witrynie mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto zwracamy uwagę, że firma Volvo Cars zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w swoich produktach i usługach, w tym również ich cenach.

Informacje przedstawione w Witrynie mogą zawierać odniesienia do produktów i usług firmy Volvo Cars, które nie zostały zapowiedziane lub są niedostępne w kraju użytkownika. Takie odniesienia nie oznaczają, że firma Volvo Cars zamierza zapowiedzieć lub udostępniać takie produkty i usługi w kraju użytkownika. Zwracamy uwagę, że niektóre produkty i usługi mogą być dostępne za dodatkową opłatą, jak również że niektóre informacje zawarte w Witrynie mogą być niepoprawne z powodu zmian w produktach wprowadzonych po uruchomieniu lub ostatniej aktualizacji Witryny. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępnych produktów i usług należy skontaktować się z dealerem firmy Volvo Cars.

Oprogramowanie dostępne w Witrynie

Wszelkie oprogramowanie dostępne do pobrania z Witryny („Oprogramowanie”) jest chronionym prawem autorskim utworem firmy Volvo Cars i/lub jej licencjodawców.

Korzystanie z oprogramowania podlega postanowieniom ewentualnej umowy licencyjnej, towarzyszącej oprogramowaniu lub dołączonej do niego („Umowa licencyjna”). Jeśli postanowienia Umowy licencyjnej nie stanowią inaczej, udostępnione do pobrania Oprogramowanie przeznaczone jest do wykorzystania wyłącznie przez użytkowników końcowych. Ponadto, jeśli postanowienia Umowy licencyjnej nie stanowią inaczej, Oprogramowanie może być używane wyłącznie w celu, w którym zostało udostępnione. Wszelkie powielanie i rozpowszechnianie Oprogramowania w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy licencyjnej jest surowo wzbronione i może skutkować odpowiedzialnością na gruncie prawa cywilnego lub karnego.

Ewentualna gwarancja na Oprogramowanie jest zgodna z postanowieniami Umowy licencyjnej. Oprócz ewentualnych gwarancji zawartych w Umowie Licencyjnej firma Volvo Cars niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące Oprogramowania, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki pokupności, przydatności do określonego celu oraz nienaruszenia praw lub tytułu własności.

Zainteresowany? Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i pomożemy podjąć decyzję

Zapytaj o szczegóły

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 2 godzin

Więcej › Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora - Volvo Car Poland sp. z o.o., Warszawa (02-884), ul. Puławska 558/560 (VCP), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo. Informujemy, że: podanie danych jest dobrowolne, może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę (w tym przy użyciu danych kontaktowych administratora lub inspektora ochrony danych), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z inspektorem ochrony danych VCP może się Pan/Pani skontaktować przy użyciu adresu mailowego: globdpo@volvocars.com, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz VCP, w tym: dostawcy usług marketingowych i IT, autoryzowani dealerzy Volvo, podmioty z grupy kapitałowej Volvo oraz partnerzy oferujący produkty Volvo Car Financial Services (np. kredyty, leasingi i ubezpieczenia), dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 lat, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia (wniosek o realizację tych uprawnień można złożyć pod adresem: https://www.volvocars.com/pl/forms/subject-rights-request-form), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w formie profilowania online i profilowania społecznościowego, które będzie polegało na zbieraniu i agregowaniu Pana/Pani danych w celu stworzenia profilu klienta i przedstawiania materiałów reklamowych i ofert lepiej dostosowanych do Pana/Pani potrzeb. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w sieci Volvo zamieściliśmy na stronie: polityka prywatności Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa), lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez kontakt głosowy na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, a także za pomocą wiadomości SMS, na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹

* Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody poniżej (druga zgoda jest zgodą na kontakt telefoniczny, zaś trzecia zgoda jest zgodą na kontakt mailowy). Pierwsza z poniższych zgód jest konieczna do zaznaczenia w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podany zostanie numer telefonu czy adres e-mail.

Dealer Dom Volvo otrzymał twoją wiadomość

Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin
review